Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Puslapio www.prezidentasnauseda.lt asmens duomenų tvarkymo taisyklės:

 • Jūsų pateiktų duomenų valdytojas – kandidato Gitano Nausėdos rinkimų štabas.
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas – susisiekti su Jumis, konsultuoti klausimais susijusiais su kandidato Gitano Nausėdos politinės kampanijos finansavimu, aptarti galimybes prisijungti prie rinkimų štabo savanorių komandos, pristatyti procedūras, pakviesti į rinkimų štabo organizuojamus renginius ar susitikimus.
 • Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau negu būtina tikslui pasiekti (bet ne ilgiau nei dvi savaitės po 2024 metų gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų rezultatų paskelbimo dienos).
 • Duomenys gali būti pateikti Lietuvos Respublikos institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Duomenų apsaugos klausimais kreipkitės el. paštu: [email protected]

Jūs turite šias teises:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • jeigu duomenys yra tvarkomi, remiantis sutikimu, bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą;
 • pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, [email protected] ).