Finansinė parama

Gitanas Nausėda rinkimuose dalyvauja kaip nepriklausomas kandidatas. Dėl šios priežasties rinkiminės kampanijos biudžetą surinkti gali tik Lietuvos Respublikos piliečių aukomis. Todėl kiekviena finansinė parama, nepriklausomai nuo jos dydžio, yra ypatingai svarbi. Širdingai dėkojame už pagalbą Prezidentui Gitanui Nausėdai įgyvendinti rinkiminę kampaniją.

Rinkiminių kampanijų finansavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkimų kodeksas. Šiame įstatyme numatyti skirtingi reikalavimai aukojantiems mažas aukas (iki 50 Eur) ir didesnes aukas (nuo 51 Eur).

Parama iki 50 Eur

Aukoti gali tik fiziniai asmenys (Lietuvos Respublikos piliečiai).

Aukojusių mažas aukas (iki 50 Eur) duomenys neviešinami.

Parama nuo 51 Eur iki 17990 Eur

Aukoti gali tik fiziniai asmenys (Lietuvos Respublikos piliečiai), kurie pateikę pajamų deklaraciją už 2022 metus.

Maksimali vieno fizinio asmens auka – 17.990 Eur.

Auka negali viršyti 10% aukotojo pajamų („ant popieriaus“, įskaitant visų rūšių pajamas) deklaruotų už 2022 metus. Pavyzdžiui, 5000 Eur paaukoti gali asmuo, kuris 2022 metais gavo ne mažiau kaip 50 tūkstančių eurų pajamų „ant popieriaus“.

Aukojusių (virš 50 Eur) vardas, pavardė bei aukota suma bus skelbiami Vyriausiosios rinkimų komisijos puslapyje.

Visos aukos yra renkamos į Gitano Nausėdos rinkiminę sąskaitą.

Gavėjas: GITANAS NAUSĖDA
Sąskaitos numeris: LT857044090109431687
Pavedimo paskirtis: Auka (aukojantys virš 50 Eur privalo nurodyti savo asmens kodą).